Vážení obchodní partneri, zákazníci, fanúšikovia Cyrilových lupienkov, týmto by sme Vám všetkým chceli poďakovať za priazeň v uplynulom roku.
Prajeme Vám krásne Vianoce a do nového roku 2020 hlavne zdravie, šťastie a veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.