SZPI ČR – Štátna poľnohospodárska potravinárska inšpekcia Českej republiky sa na základe nariadenia EÚ už niekoľko rokov zaoberá sledovaním obsahu akrylamidu vo vybraných skupinách potravín vrátane zemiakových lupienkov, hoci nebol zatiaľ preukázaný reálny vplyv akrylamidu na vznik rakoviny.

V prípade smažených zemiakových lupienkov je stanovená porovnávací hodnota na 750 μg/kg, ktorá vychádza z hodnôt nameraných u smažených zemiakových chipsov. U tradične vyrábaných lupienkov je oproti tomu bežne dosahované mierne vyšších hodnôt v rozmedzí 900-1000 μg/kg, pretože ich výrobný proces sa líši – plátky zemiakov sa nepreplachuju horúcou vodou (neblanšírují), ale iba vodou studenou, vďaka čomu si zachovávajú svoju zemiakovú chuť.

Ako SZPI vo svojom vyjadrení uviedla, prekročenie porovnávací hodnoty neznamená, že sa jedná o nebezpečnú či podpriemernú potravinu. Celé vyjadrenie si môžete prečítať TU.