Firma KRAJČI Plus SK získala v roku 2023 prestížne ratingové ocenenie najvyššej kategórie.

Slovenská informačná a marketingová agentúra SIMS každoročne hodnotí a oceňuje firmy rôznymi úrovňami ratingov. Deje sa tak podľa úrovne ich finančného zdravia – teda schopnosti splniť si svoje finančné záväzky. Hodnotenie vychádza z váženého priemeru 6 ratingových modelov.

Naša spoločnosť KRAJČI Plus SK získala ratingové hodnotenie Ab, ktoré predstavuje podľa stupnice AEIA SIMIS RATING najvyššie hodnotenie.  Je prejavom veľmi silného finančného zdravia spoločnosti. To znamená, že pri našej firme si môžu byť partneri istí, že si budeme plniť svoje záväzky.

Preto ak sa práve rozhodujete o novej spolupráci a chýbajú vo vašom sortimente práve chutné lupienky, nie je dôvod váhať – obráťte sa na nás:) Radi sa s vami pobavíme o možnostiach spolupráce.