Vážení obchodní partneri, zákazníci, fanúšikovia Cyrilových lupienkov,
týmto by sme Vám všetkým chceli poďakovať za priazeň v uplynulom roku.
Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2019
plný zdravia, radosti a osobných i pracovných úspechov.