V dňoch 22. – 27. augusta 2019 sme sa zúčastnili veľtrhu Zem živiteľka. Medzinárodný agrosalón Zem živiteľka sa radí medzi najvýznamnejšie poľnohospodárske veľtrhy v Európe. Pravidelne túto výstavu navštevuje viac ako 560 vystavovateľov a cca 116 tisíc návštevníkov.

Každoročne sa môžu vystavovatelia zúčastniť tradičné súťaže o ZLATÝ KLAS, vyhlasovanej Ministerstvom pôdohospodárstva. Exponáty prihlásené do súťaže posudzuje a hodnotí súťažné porota zostavená z odborníkov – zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva SR, odborného školstva, výskumných ústavov, kontrolných inštitúcií poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu a Výstavisko České Budějovice.

V tomto ročníku súťaže Zlatý klas získali hlavné ocenenie aj naše horčicové lupienky. Ďakujeme!