Zajímá vás, jak dopadlo natáčení dalšího dílu série Cesty k úspěchu, jehož byla firma Krajči plus s.r.o. součástí? Podívejte se na video ZDE.

Pokud se chcete dozvědět více o začátcích firmy a o jednom z majitelů, můžete si přečíst níže rozhovor, který jsme pro pořad Cesty k úspěchu poskytli. Rozhovor najdete také na webu CKÚ, kde najdete i několik fotografií z natáčení.

Co vás vedlo k rozhodnutí začít podnikat?
Důvodů bylo hned několik: především zabezpečit rodinu, chuť něco dokázat, nebýt na nikom závislý, zkusit si rozhodovat sám za sebe.

Jak jste začal podnikat?
Začátky byly složité, mé první podnikání skončilo neúspěchem. V jednadvaceti letech jsem po návratu z vojny založil s kamarádem firmu na výrobu reklamních potisků. Firmě se nedařilo natolik, abych uživil rodinu, takže jsem byl nucen nastoupit do zaměstnání. Firma, u které jsem začal pracovat, se zabývala výrobou, rozvozem a prodejem zmrzlinových kornoutů, bramborových lupínků, vlastnila cukrárnu a pekárnu. V této firmě jsem začal jako pekař a do dvou let jsem měl na starosti veškerý prodej firmy. Po určitých neshodách jsem dal výpověď a začal jsem v garáži vyrábět bramborové lupínky. Bývalý zaměstnavatel mě po půl roce oslovil s nabídkou pronájmu jeho výrobních prostor. Tak vlastně začalo mé podnikání v potravinářství.

Jaká je historie Vaší firmy? A jaké okamžiky v její historii byly nejdůležitější?
Po čtyřech letech se nám podařilo odkoupit pronajaté prostory, za další dva roky jsme přikoupili vedlejší objekt. Nejdůležitějším okamžikem celého podnikání, který nás postavil před rozhodnutí co a jak dál, byl požár výrobny v roce 2011. Budovu výrobny jsme svépomocí opravili, ale co se týče technologií, rozhodli jsme se jít cestou modernizace. Požádali jsme KB o úvěr na koupi nové technologie a tím pro nás začala nová etapa podnikání.

Jaká jsou specifika podnikání ve vašem oboru?
Nejdůležitější jsou pro nás potřeby a požadavky zákazníka. Snažíme se, aby naše produkty byly opravdu chutné a kvalitní a z reakcí zákazníků vidíme, že se nám to daří.
Výroba potravinářských výrobků obecně je specifická svými požadavky na dodržování hygieny. Velkou roli při výrobě hraje lidský faktor.

Co je na vašem podnikání nejtěžší?
Nejtěžší na podnikání je vytvořit kolem sebe kolektiv, který firmou žije, věří mé myšlence a vůbec táhne za jeden provaz. Těchto lidí si vážím a uvědomuji si, že tvoří základ úspěchu naší firmy. A tím nemyslím pouze management, ale všechny zaměstnance firmy.

Jak nyní vidíte budoucnost Vaší firmy?
Těžká otázka. Myslím si, že pokud budeme dodržovat kvalitu, spolehlivost a vstřícnost k zákazníkovi, mohla by se firma dále rozvíjet. Věřím, že v tom nám pomohou i naše děti, které se již zapojily do chodu firmy. Je pro mě důležité, že jsme všichni schopni spolu komunikovat a pracovat v rodinné firmě.

Co považujete za svůj největší podnikatelský úspěch a z čeho jste se naopak poučil?
Vzhledem k tomu, že jsme začínali od nuly, považuji za největší úspěch to, že firma funguje v dnešní podobě a zájem o naše výrobky má vzrůstající tendenci. Dalším oceněním je to, že KB nás vybrala do tohoto pořadu. Za léta podnikání jsem se ponaučil ze spousty věcí, poznal různé druhy lidí a naučil se rozlišovat, co je v podnikání i v životě opravdu důležité.

Musel jste podnikání něco obětovat?
Vzhledem k tomu, že podnikání mě baví a chci něco dokázat, obětí není ani čas strávený ve firmě. Tím, že firma je rodinný podnik, trávím vlastně veškerý čas s rodinou.

Čím se při své práci řídíte?
Řídím se vlastním instinktem, poslouchám názory druhých, vyžaduju striktní dodržování pravidel (čímž má oblíbenost u kolektivu klesá), řeším problémy otevřeně.

Které z aktivit spjatých s Vaším podnikáním Vás baví nejvíce?
Práce jako taková mě baví do všech detailů. Nemám problém převléci se do montérek, nemám problém zavést zboží k zákazníkovi, nemám problém složit brambory. Dělám všechno, co v danou chvíli uznám jako potřebné pro firmu.

Financoval jste investice z vlastních firemních zdrojů nebo Vám s financováním pomohla banka?
Velkou část rozvoje firmy financujeme ze zisku, pomohla nám půjčka od přátel a úvěr poskytnutý KB.

Váš příběh bude možná pro někoho natolik inspirativní, že se sám pustí do podnikání. Jaké rady byste dal člověku, který se chystá začít podnikat? Buďte prosím konkrétní.
Obklopit se lidmi, kteří jsou na stejné vlně, věřit ve vlastní myšlenku, být pokorný, nevzdávat se při prvním neúspěchu, jít s dobou a neusnout na vavřínech… Je důležité neustále budovat vztah k zákazníkovi a pracovat na něm.